راه را می جویم

          این گونه زندگی کنیم: 

ساده اما زیبا

مصمم اما بی خیال

متواضع اما سربلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرزاد

چه عکس قشنگی... چه متن قشنگی. :)