بهشت کجاست؟

این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت ؟

هر کجا وقت خوش افتاد ، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

/ 2 نظر / 9 بازدید
noone

به تفکرات عمر خیام خوش آمدی[چشمک]

ماه آبی

بهشت!!! جهنم!!! هر دوشون همین دنیاست