بودن يا نبودن مسئله اين است

 

مهم این نیست که وانمود کنی اشتباه نکرده ای. مهم این است که واقعا اشتباه نکرده باشی.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 3 نظر / 9 بازدید
مریم

این که اشتباه کنی و وانمود نکنی که اشتباه نکردی که روال طبیعیه و شاهکار نیست!!!!!!!!!!! ولی اینکه علیرقم جایزالخطا بودن اشتباه نکنی هنر کردی.

از سرزمین شمالی

مهم تر اینه که اگه اشتباه کردی وانمود نکنی که اشتباه نکردی. چون در هر صورت آدمیزاد جایز الخطاست.

essi

مهم اين نيست که اشتباه نکنی مهم اينست که اگر اشتباه کردی ديگران را سرزنش نکنی. و در خود جستجو گر دلايل اشتباهت باشی که بار ديگر همان اشتباه را نکنی.