منتظر باش  اما   معطل نكن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تحمل كن   اما   توقف نكن

قاطع باش  اما    لجباز نباش

بگو آره      اما     نگو حتماًَ

بگو نه       اما     نگو ابداًَ

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
یک نفر مثل بقیه

سلام!چقدر خوبه که توهم هنوز زنده ای! :) از خيابان يکطرفه بسيار خوشم اومد... بهانه هم خيلی خيلی قشنگ بود...نوستالژی اينها رو بيخيال شو ! آخر عاقبت نداره! سال بالايی ها که موهاشون رو توی آسیاب سفید نکردن!

garfield

بابا خيلی ميانه رويی دوست من ُ خوبه ها ولی بستگی به آدمش و موقعيتش داره . مثلا اگه پای يک سبد شکلات وسط باشه عمرا که آدم انقدر کوتاه بياد نه ؟

بهنام

یادم باشد روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست..... نشد برم ، نشد نره ، نشد بخواد ، نشد بیاد نشد ولی شاید بشه ، واسن دعا کنین زیاد ...

یک نفر مثل خودش

بگو خدا حافظ ولی نگو برای هميشه!

aashenaa

منتظر باش اما نه تا ابد...معطل نکن، عجول هم نباش... تحمل کن اما نه آنقدر که مورد ظلم واقع بشی...توقف کن اما نه جاهای مطلقا ممنوع... ضمنا از لينک و زبون درازی تون خيلی ممنون.

از سرزمین شمالی

بگو آره اما نگو حتما! بگو نه اما نگو ابدا. قاطع نباش. مردم را سر کار بگذار. سياست مدار باش... محافظه کار باش و.... بگو آره و انقدر مرد/زن باش که پای حرفت وايستی. بگو نه و انقدر جسارت و جرات داشته باش که محکم بگی نه. :) اولی و دومی و سوميش خيلی خوب بود.