تصوير احساس

 

سلام زندگي!<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

نه تو را و نه لحظه هاي انتظارت  را با هيچ

كس قسمت نخواهم كرد.

نه تو را؛ كه تصويرت را انتظار مي كشم

و خوب مي دانم كه بايد بشناسم آنرا كه دوست مي دارم،نه اينكه تصوير كنم او را.

انگار اعتمادي به احساس نيست؛

و هرچه هست بايد شهودي باشد نه حسي!

شهودي شهودي شهودي!!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
ghazall

سلام اول اينکه اسم بلاگت خيلی باحاله!!بعدم راست ميگی اگه توجيه نبود چيکار ميکرديم والا!!به منم سر بزن خوشحال مشيم خوش باشی!