معمولا آنچه را كه مي خواهيم روزي بدست مي آوريم كه ديگر نمي خواهيم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
خانم كوچولو

معمولا آن چه را که می خواهيم روزی به دست می آوريم که ديگر وقت رسيدنش فرا رسيده باشد.(دوست عزيز موفق باشی و به وبلاگ منم سر بزن ونظرتو بگو .)

mosi

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دسته اگه نگی مستی بسته اگه نگی مستی بسته یه چشم به دست تو چشم دیگم به دسته اگه نگی مستی بسته اگه نگی مستی بسته امشب که مست مستم دست و پای غم رو بستم امشب که لول لولم از من نپرس چی هستم ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه دست غم کوتاهه از دل کنج میخونه آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز هر چه عاشق مثل خود دیوونه دیوونه ساقی از گوشه ی می خونه نرونم خونه ی امیدمه بزار بمونم چلچراغ میخونت روشن بمونه زنده باشی من زیر سایت بمونم