روز رويايی

 

 

بگذار هر روز، رویایی باشد در دست

بگذار هر روز، عشقی باشد در دل

بگذار هر روز، دلیلی باشد برای زندگی.

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
amin

maryam jaan, saale no va norooz bastani mobarak baashe...jaaye maaa haa ro onjaaa to Iran khalee koneed...

امير

امشب کل وب لاگ يه نگاه تستی کردم و ابهام عناصر چهارگانه مرتفع شد.

فرزاد

سالی داشته باشی که هر روزش رويايی باشه در دست... عشقی باشه در دل و دليلی باشه برای زندگی... شاد باشی و عيدت مبارک.

nasrin

سال نو مبارک. سال خوبی داشته باشيد.پر از شادی و خنده و سلامتی.

آدينه بوک

سال نو مبارک! آدينه بوک، سالي سرشار از موفقيت و سلامتي براي شما آرزو مي کند.