شکلات

من

من همان ذره خاکم که از سرانگشت جهان آفرین چکید

نه یک تندیس بلورین

من همان موج فروخفته ام که باد به خروشش وا نداشت

نه یک تلاطم سمگین

من سکوتم، سکوتی پرهیاهو

نه فقط یک فریاد آهنگین

و

من حرارتم برای ذوب کردن

نه یک قندیل محکوم به ذوب شدن

                                                   مریم-دی۸۴

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم