شکلات

تجربه شکلاتی

هفته پیش درگیر پروژه پل قلعه مرغی بودیم. پل جاده ای که از روی راه آهن محور تهران-جنوب می گذرد. بدلیل اعتراض مردم محله از لرزشهای بیش از اندازه ناشی از حرکت وسایل نقلیه روی پل، قرار شد تست ارتعاش سنجی آن توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران و  با همکاری شهرداری تهران انجام بشه تا میزان سلامت سازه مشخص شه. نصب کرنش سنج و شتاب سنج و سنسورهای سنجش خیز از شنبه 10/6/86 شروع شد و در نهایت بارگذاری پل در ساعت 1:00 تا 4:00 بامداد  جمعه 16/6/86 انجام شدکه متاسفانه خودم نتونستم برای بارگذاری در سایت حاضر باشم! 

چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم