شکلات

ساده مثل...

 

در زندگی بعضی چیزها بزرگ،

بعضی چیزها کوچک،

بعضی چیزها ساده

و بعضی چیزها مهم هستند

بزرگ مثل عشق

کوچک مثل غم

ساده مثل من

مهم مثل تو

سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم