شکلات

نکته های شکلاتی ۱

o        بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد ایستادگی نخواهی کرد

o        اگر از کارت راضی نیستی استعفا کن.

o        باخت در یک نبرد کوچک برد در یک نبرد بزرگتر است

o        به کسی غبطه نخور

o        خوبی های دیگران را ببین ولی در نظر اول فریب نخور

o        حال و هوای بچگی را رها نکن

o        بگذار همه چیز ساده باشد

o        ابراز شادمانی را یاد بگیر حتی اگر قلبا شاد نباشی

o        اشتیاق داشتن را یاد بگیر حتی اگر قلبا مشتاق نباشی

o        هرگز توان خویش را در تغییر دادن خود دست کم نگیر

o        هرگز توان خویش را در تغییر دادن دیگران دست بالا نگیر

o        پل های پشت سرت را خراب نکن متعجب خواهی شد که بدانی بارها ناچار خواهی بود  از همان رودخانه عبور کنی

o        از زندگی توقع بی طرفی نداشته باش

o        موفقیت خود را به نسب آرامش، سلامت و عشقی که احساس می کنی بسنج

o        خود را با معیارهای خودت بسنج نه با معیارهای دیگران

·          قاطع باش حتی اگر گاهی اشتباه کنی

·           

برگرفته از کتاب: نکته های کوچک زندگی اثر اچ جکسون براون

سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم