شکلات

جادوی زندگی

 سمفونی جادو

با یک مشت حرفهای رنگی

به رهبری یک فرشته

اجرا می شود

و در جان نفوذ می کند

و تنها تماشاگر این سمفونی

در هیاهوی تشویق

در دام جادو اسیر می شود

...

این کل داستان هر زندگی است

طلسم هر جادویی را باید شکست!

نويسنده

مریم