شکلات

خيال سبز

 

امروز بیش از همیشه دلم

محتاج وهم و فریبی است سبز رنگ

دیروز به یک بهانه عاشقانه

بغضی خریدم و

تبسم فروختم

این قصه سراب

افسانه قدیمی گرمای آتشی است

جز یک تجسم رنگین ز روزگار

هیچم خیال دیگری نیست برسر...

سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم