شکلات

پری کوچولو

"من پری کوچک غمگینی را

می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبی

می نوازد آرام، آرام

پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه می میرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد"      فروغ فرخزاد

 

جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم