شکلات

اسطوره مردانه زئوس

اسطوره زئوس

زئوس(Zeus) در اسطوره‌های یونان، پادشاه خدایان است. معادل آن در اسطوره‌های رومی ژوپیتر است. زئوس جوانترین فرزند رئا و کرونوس بود. او بزرگترین فرمانروای کوه المپ (Olympus) در تسال (یونان)  و معبد تمام خدایانی که در آنجا بنا شده بودند، بود.

کرونوس شنیده بود که توسط یکی از فرزندانش سرنگون خواهد شد. به همین دلیل فرزندان خود را می‌بلعید. زئوس که از بلعیده شدن توسط پدرش کرونوس نجات یافته بود بزرگ شد و به سرعت به مبارزه با کرونوس ستمگر پرداخت. کرونوس نمی دانست مبارز جدید پسر خودش است. زئوس براى شکست پدرش به کمک خواهر و برادرهای بلعیده شده اش احتیاج داشت و در حیله اى متیس (Metis) که اولین همسر زئوس بود دارویى تهوع زا در غذاى کرونوس ریخت و این کار باعث شد پنج فرزند بلعیده شده او به نام هاى هستیا (Hestia) و دیمیتر (Demeter) و هرا (Hera) و هادس (Hades) و پوزیدون (Poseidon) از دهان او خارج شوند. آنها با کمک یکدیگر و هدایت زئوس موفق به شکست دادن پدر خود شدند و او را به بیابان روح هاى شکست خورده و سرگردان تبعید کردند.

زئوس بعد از پیروزى بر پدر خود بر برادران و خواهرانش نیز مسلط شد و جهان را بر اساس میل خود این گونه به قسمت هاى کوچک تقسیم کرد: زئوس:خداى آسمان و تمام پدیده هاى آن مانند ابر و طوفان، هستیا:خداى آتشدان، پوزیدون:خدای دریاها، دیمیتر:خداى بارورى، هرا:خواهرش خداى ازدواج و زایمان، هادس:خداى مردگان و دنیای زیرین.[ویکی پدیا]

زنان و فرزندان زئوس

میتیس الهه پروا اولین همسر زئوس بود که فرزندش اتنه بود

ژونو یا هرا (ملکه ی خدایان) فرزندانش ارس _هفایستوس _ هیبه_ایلیتویا

ونوس یا افرودیت (الهه جمال و عشق) فرزندش کویدن یا اروس (الهه عشق) در بعضی جاها از آن به عنوان دختر ژوپیتر نام برده اند

لتو فرزندانش دیانا یا آرتیمیس (الهه شکار) آپولو (الهه جوانی و توانایی موسیقی و هنر)

سیسیل دختر فرمانروای شهر تیبس بود فرزندش باکوس یا دیونیوس(رب النوع شراب و مستی)

دانانه فرزندش پرسیوس

لیدا همسر زیبای تینداریوس یکی از فرمانروایان عهد کهن که ژوپیتر به او دلباخت و پس از انکه خود را به صورت قو در اورداو را به کاخ خویش برد و از او کام دل گرفت

اروپا دختری بود خوبروی که در سراسر یونان کمتر نظیر او یافت می شد

شخصیت پردازی زئوس از دیدگاه یونگ

زئوس شخصیتی مردانه و خدای آسمان و زمین(نماد ضمیر خودآگاه آدمی) است. مرد زئوسی بسته به نوع بکارگیری این شخصیت در زندگی ممکن است رویکردی مثبت یا منفی داشته باشد. برای هر خصوصیت زئوس و سایر کهن الگوها میبایست هر دو جنبه آگاهانه(مثبت) و ناآگاهانه(منفی) را در نظر گرفت.

مردان زئوسی ریاست طلب، حاکم، قدرت طلب و انتقام جو هستند. گاهی دارای چندین همسر و معشوقه بوده و تعهد عمیقی ندارند. دارای ساختار فکری انعطاف ناپذیر و تحکم گونه(پدرسالارانه) حتی در ارتباطات عاطفی هستند. در صورت عدم فرمانبرداری از قوانین و چهارچوبهای آنها، مورد غضبشان واقع خواهید شد و مسئولیت عواقب کار با خودتان است! دارای توان بالای کنترل، مدیریت، اقتدار و حکومت هستند و مراجع مناسب تدبیر، منطق و تشخیص به حساب می آیند. 

به نطرم رضاخان نمونه ای از شخصیت مرد زئوسی است و حضور چنین کهن الگویی در جامعه ایرانی چشمگیر است. 

نويسنده

مریم