شکلات

گذشته گذشت

دوستی گفت: وای که دنیا چه زود میگذرد

گفتم: گذر عمر را خیلی دوست دارم

گفت: حتما آنچه به دست می آوری با ارزشتر از لحظه هایی است که برنمی گردد.

دقیقا همنطور بود...درست زده بود به هدف

حاضر نیستم لذت توانمندی امروزم را با حسرت بازگشت به گذشته ای که تاریخ اعتبارش به پایان رسیده, از بین ببرم.

و اینگونه است که زمزمه دوباره ی بودنم را حس می کنم.

هر روز انرژی تازه ای می گیرم.

گذشته, گذشت و سهم لذتش را در لحظه بردم

کات!

"نکته های شکلاتی1 " را از گذشته بخوانید

نويسنده

مریم