شکلات

بهارانه

آمدن بهار مبارک و لحظه هایتان پر شکوفه باد

برای سالی که گذشت....

خدایا، از اینکه در حال حاضر فقط خوبیهای گذشته در خاطرم است شکرت.

خدایا تو را سپاس می گویم بخاطر دعاهایی که مستجاب کردی و تو را شکر می کنم بخاطر آرزوهایی که برآورده نساختی زیرا تو بر همه رازها و نیازها اگاهی و خیر و صلاح مرا بهتر از من میدانی.

خدایا، شکرت برای تمام لبخندهای محبت بار، دستان یاری رسان، برای همه آن عشق و محبت و چیزهائی شگفت انگیزی که دریافت کردم. که گاهی یشتر از آنچه عشق بورزم، مهر دریافت کردم. خدایا شکرت

شکر برای تمام گلها و ستارگان، برای خانواده و دوستانی که دوستم دارند.

خدایا، تو را شکر می گویم برای تنهائیم، برای شغلم، برای مسائل و مشکلاتم، برای تردیدها و اشکهایم، چرا که همه اینها مرا به تو نزدیکتر کرد.

 

شکلاتی باشید

"استقبال از بهار" را از گذشته بخوانید

نويسنده

مریم