شکلات

گاهی زود دیر می شود

چندگاهی است قلمم خشکیده و دلم از واژه تهی است

و غبار بر خلوتگاه مجازی ام نشسته!

شکایتم از روزها و لحظه هاست

از خاطرات فریبکار گذشته و وعده های رویایی آینده

و "حالی" که بی درنگ, رنگ "گذشته" به خود می گیرد بی آنکه حسش کرده باشم

نمی دانم این سراب زمان، تبانی زیرکانه لحظه هاست یا قانون روزگار؟

 از گذشته بخوانید

سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم