شکلات

خاکی یا افلاکی

خاکی باشد یا افلاکی

هرچه هست عشق است

عشق تقدس است و قبله

تعهد است و محراب

استقامت است و ایمان

زلال است و پرواز

و بی وضو شایسته ستایش نیست این احساس که از جنس آسمان است شاید

هوسهای کوچه و بازار، فلسفه توجیه نیاز است نه عشق!

دامن عشق این الهه اخلاص، با جنون بی تعهد هرگز نیالاید

پس به تمام خوبیهای دنیا سوگندتان می دهم که نه جنونش پندارید و نه دروغ!

که عشق عشق است و لاغیر

پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم