شکلات

يک فال

هاتفی از  گوشه  میخانه  دوش          گفت ببخشند گنه می بنوش

لطف  الهی  بکند  کار خویش             مژده رحمت برساند سروش

عفو خدا بیشتر از جرم ماست             نکته سر بسته چه گویی خموش

این  خرد  خام  به  میخانه  بر              تا می لعل آوردش خون بجوش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند       هر قدر ای دل که توانی بکوش

گوش من و حلقه گیسوی یار              روی من و خاک در می فروش

رندی حافظ نه گناهی است صعب        با  کرم  پادشه  عیب  پوش

داور دین شاه شجاع آنکه کرد              روح قدس حلقه امرش بگوش

ای ملک العرش مرادش بده                 وز خطر چشم بدش دار گوش

 

دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

بام بلند

از پشت یک پنجره کوچک

نمی شود ستاره ها را دید

حتی نمی شود آنها را شمرد

در پی یافتن بام بلندی هستم

که آسمان نزدیک باشد

 

شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

پری کوچولو

"من پری کوچک غمگینی را

می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبی

می نوازد آرام، آرام

پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه می میرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد"      فروغ فرخزاد

 

جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

سال نو مبارک

        

با  آرزوی بهترین شادباشها سال نو مبارک

 

حکمت سین های سفره هفت سین:

سنجد: نماد فرزانگی و زایش

سیب: نماد سلامتی

سبزه: یادآور سبزی و نشاط

سمنو: سمبل قدرت(دارای ویتامینE  و مغذی)

سیر: نماد سیری چشم و دل

سرکه: نماد تسلیم و رضا(در آیین زرتشتی سیر و سرکه نماد گندزدایی و دوری از آلودگی است)

سماق: سمبل صبر

سکه: (سین مدرن سفره هفت سین) :نماد افزایش دارایی

تلخیص از روزنامه همشهری

 

سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم